Παραμένουν  και μονιμοποιούνται οι συμβασιούχοι του Δήμου Ιθάκης

Παραμένουν και μονιμοποιούνται οι συμβασιούχοι του Δήμου Ιθάκης Κύριο

Ο Δήμος Ιθάκης,  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, όπου συζητήθηκαν για το θέμα, η τροποποίηση του ΟΕΥ και η κατάρτιση νέων συμβάσεων για την απασχόληση προσωπικού σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Ιθάκης, κ. Διονύση Στανίτσα, την παραμονή των συμβασιούχων, καθώς και τροποποίηση του ΟΕΥ για τη μονιμοποίηση τους.