Συζητηση με τον Τέρενς Κουίκ και τον Παύλο Παπαδάτο

Συζητηση με τον Τέρενς Κουίκ και τον Παύλο Παπαδάτο Κύριο

Στα Υπόγεια είναι η θέα" με τον Δημ. Αλοίζο και Φώτη Χαλιώτη, σε συζήτηση με τον Τέρενς Κουίκ και Παύλο Παπαδάτο..

Δείτε την εκπομπή σε δύο μέρη, σε βίντεο.


Πολυμέσα