Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας.

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας. Κύριο

Συνάντηση εργασίας στην Κέρκυρα

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 28 και 29  Αυγούστου συνάντηση αντιπροσωπειών από τις Περιφέρειες, οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, ώστε να συζητηθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και να διερευνηθούν οι δυνατότητες κατάθεσης από κοινού προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα.

Οι προτάσεις, που θα είναι έτοιμες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα υλοποιηθούν σε διάστημα 3 ετών και η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τους πόρους του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε από Ιταλικής πλευράς αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Απουλίας  Από την Ελληνική πλευρά συμμετείχαν αντιπροσωπείες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με παρόντες τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Φοντάνα, της Περιφέρειας Ηπείρου με την Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Μπούνια.

Κοινή πεποίθηση αποτέλεσε ότι η αναβάθμιση των σχέσεων και η διαρκώς στενότερη συνεργασία, που επετεύχθη  το τελευταίο διάστημα μεταξύ των  περιφερειών, αποτελεί σημαντικό θετικό παράγοντα στην προσπάθεια από κοινού αντιμετώπισης ζητημάτων που  αφορούν άμεσα τους πολίτες και τους φορείς των περιφερειών, στη βάση της αμοιβαιότητας της ισονομίας και της αλληλεγγύης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απόδοση.

Συμφωνήθηκε η από κοινού κατάθεση έξι έως οκτώ στρατηγικών προτάσεων με αντικείμενα

    Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
    Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική Διαχείριση
    Μεταφορές -Διασύνδεση

Για την καλύτερη προετοιμασία τους μετά από δίμηνη προεργασία σε κάθε περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Οκτώβρη στην Ιταλία νέα συνάντηση για να συζητηθούν αναλυτικά οι προτάσεις που θα υποβληθούν.