Το ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τη συνεδρίαση τηςΕπιτροπής Περιβάλοντος της ΚΕΔΕ

Το ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τη συνεδρίαση τηςΕπιτροπής Περιβάλοντος της ΚΕΔΕ Κύριο

Η ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετείχε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ  που έγινε στο Αργοστόλι με την παρουσία του πρόεδρου της ΚΕΔΕ  Δημάρχου Καλλιθέας  κ. Ασκούνη κατόπιν προσκλήσεως που έλαβε από το μέλος της επιτροπής της ΚΕΔΕ και συνάδελφο μηχανικό κ. Μάρκο Κοτσιλίνη. 
Ο πρόεδρος της ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Τραυλός στη σύντομη εισήγηση που έκανε στην επιτροπή έθεσε τα παρακάτω σημαντικά θέματα για το νομό μας :

•    Δημιουργία ειδικού κλιμακίου ελέγχου των ιδιωτικών και δημοσίων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και η καθαρότητα των θαλασσών επιβάλουν άμεσα την λήψη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόταση έτυχε μεγάλης αποδοχής από όλα τα μέλη της επιτροπής.
•    Αναθεώρηση των δομών της ΠΙΝ. Η σημερινή λειτουργία   της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξυπηρετεί την μονομερή ανάπτυξη της Κέρκυρας και αν σύντομα δεν αλλάξουν οι δομές της ( πχ Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων σε όλα τα νησιά , ΤΕΕ Τμήμα  Ιονίων Νήσων και όχι ΤΕΕ τμήμα Κέρκυρας κα)  τότε η ίδια η τοπική κοινωνία θα την καταργήσει.  
•    Η σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού και η μοναδική ευκαιρία που δίνεται στους ΟΤΑ με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση να υλοποιήσουν σε σύντομο χρόνο τα πολεοδομικά τους σχέδια.
•     Η  απώλεια της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νησιών με το σεισμό του 1953  και πόσο σημαντική παράμετρος είναι η κατανόηση του τι χάθηκε την τραγική εκείνη στιγμή του σεισμού.

Γενικά οι απόψεις του Τοπικού ΤΕΕ κρίθηκαν χρήσιμες από τους δημάρχους μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Είναι οι ίδιες απόψεις που συστηματικά αποκλείονται να ακουστούν στο δημοτικό συμβούλιο όπου σοβαρά θέματα όπως η Λασση συζητούνται χωρίς την παρουσία του ΤΕΕ.


ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
Γραφείο τύπου